Математикалық викторина

Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Черновод орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Сармурзина Ботакөз Әділжанқызы
Математикалық викторина
1. Тізбектес жеті натурал сан бар. Алғашқы үшеуінің қосындысы 33-ке тең. Соңғы үшеуінің қосындысы неге тең?
2. 9876543210 санын 86420-ға бөліп, шыққан қалдықты 6420-ға бөлді, жаңа шыққан қалдықты 420-ға бөлді, соңғы қалдықты 20-ға бөлді. Қандай қалдық шығады?
3. Балмұздақты сатып алуға Арманның 7 теңгесі, Динаның 1 теңгесі жетпеді. Екеуі өздерінің барлық ақшаларын қосып еді, тіпті 1 балмұздаққа ол да жетпеді. Бір балмұздақтың бағасы қандай?
4. Екі таңбалы санның цифрларының орындары ауыстырылып, алғашқы санмен қосылған. Нәтижесінде натурал санның квадраты шықты. Қай санның квадраты?
5. Сабақ 11:45-те басталып, 40 минутқа созылды. Сабақтың дәл ортасында Анар түшкіріп жіберді. Ол қай мезгілде болған еді?
6. Парақ бетінде координата жүйесі сызылған. Ермек парақты бүктегенде координаталары (1; 5) және (7; 3) болатын нүктелер беттескен. (-1; -1) нүктесі қай нүктемен беттеседі?
7. Суретте көрсетілген қиылысқан 5 дөңгелек 9 облыс құрайды. Олардың ішіне 1-ден 9-ға дейінгі цифрлар жазылған (әр цифр 1 рет қолданылады). Кез келген дөңгелектегі жазылған сандардың қосындысы 11-ге тең. Белгіленген облыста жазылған цифр қандай?
8. 9n + 9n + 9n + 9n + 9n + 9n + 9n + 9n + 9n = 32010 болса, n мәнін табыңыз.
9. Егер 2a – b = 505 және 3b – c = 333 болса, онда 4a + 7b – 3c қаншаға тең?
10. Суретте ∠AOD=120°, ∠BOD=3∠AOB және ∠AOC=2∠COD. ∠BOC неге тең?
толығырақ көру
 • көрулер саны: 1704
 • пікірлер саны: (0)

Ойын түрлері
Ойын түрлері
толығырақ көру
 • көрулер саны: 13921
 • пікірлер саны: (6)

Кездейсоқ оқиға және ықтималдық

Кездейсоқ оқиға және ықтималдықтолығырақ көру
 • көрулер саны: 12051
 • пікірлер саны: (0)

Ежелгі Греция

Ежелгі Греция

толығырақ көру
 • көрулер саны: 2845
 • пікірлер саны: (0)

Ежелгі Мысыр

Ежелгі Мысыр


Көне Мысыр әлемдегі ең байырғы мәдениет ошақтарының бірі. Нілөзенініңекіжағалауынаорналасқанбұл ел б.з.б. 3200-ші жжбіртұтасмемлекетболыпбірікті. Нілөзеніәржылдатасып, жағалаудағыегістікжерлердішайыпкетіпотырған, тасумезгіліаяқталғансоңтұрғындардыңжерінқайтаөлшепбөлукерекболады, ұзақжылғыжерөлшеутәжірибесініңарқасындагеометрияғылымыпайдаболған (геометрия – грекшесөз, гео — жер, метро — өлшеудегенмағынабереді).

Ежелгі Мысыр
толығырақ көру
 • көрулер саны: 2844
 • пікірлер саны: (2)

Cіріңкеден құралған фигуралар

16 сіріңкеден құралған фигурадан 4 сіріңкені ауыстырыңдар,сонда үш шаршы құралуы керек.
толығырақ көру
 • көрулер саны: 3895
 • пікірлер саны: (2)

Оригами


Оригами
толығырақ көру
 • көрулер саны: 5143
 • пікірлер саны: (0)

Симметрия әлемінде

Симметрия әлемінде


”Симметрия адамзаттың сан ғасырлар бойы сәндікті жетілдіру үшін ашуға әрекет еткен ұсынысы болып келеді”.
Симметрияны біз барлық жерде кездестіреміз: табиғатта, техникада, өнерде, ғылымда. Мысалы, мына симметрияларды алайық, көбелекті және еменннің жапырағын, автомобилдердің және ұшақтың симметриялық атом молекулаларының және кристалдарының құрылысының симметриялы орналасуы.
“Симметрия” термині грекше “ұқсас, пропорционал, бөліктердің бірдей орналасуы” деген мағынаны білдіреді.
толығырақ көру
 • көрулер саны: 4641
 • пікірлер саны: (0)

Магницкий есебі;

Магницкий есебі; 

Магницкий есебі;
толығырақ көру
 • көрулер саны: 2761
 • пікірлер саны: (0)

Мұхамед Әл-Хорезми есебі

Мұхамед Әл-хорезми есебі; 

толығырақ көру
 • көрулер саны: 4148
 • пікірлер саны: (0)

Үнді есебі

Үнді есебі

Үнді есебі

толығырақ көру
 • көрулер саны: 3003
 • пікірлер саны: (2)

Ежелгі есептер

Ежелгі есептер

Қызықты есептер-ежелгі есептерден мысалдар: Диофант есебінің шығарылуы

Ежелгі есептер
толығырақ көру
 • көрулер саны: 5844
 • пікірлер саны: (0)

Сандар әлеміндегі өрнек

Сандар әлеміндегі өрнек


777777777777 777777777777
777777777777 777777777777


49
4949
494949
49494949
4949494949
494949494949
49494949494949
4949494949494949
494949494949494949
49494949494949494949
4949494949494949494949
494949494949494949494949
4949494949494949494949
49494949494949494949
494949494949494949
4949494949494949
49494949494949
494949494949
4949494949
49494949
494949
4949
49
толығырақ көру
 • көрулер саны: 2708
 • пікірлер саны: (0)